Convocator AGA AURSF mai 2024

In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 13 mai 2024, la ora 12.00, la sediul sau
din str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 11, ap.1, parter, sector 5, Bucuresti.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:

 1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al AURSF, precum si a situatiilor
  financiare pentru anul 2023
 2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar
  2022 si descarcarii executiei bugetare pentru anul 2023
 3. Prezentarea si aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri si cheltuieli pentru
  anul 2024
 4. Prezentarea si aprobarea obiectivelor generale, proiectelor si programelor asociatiei
  in anul 2024
 5. Stabilirea nivelului cotizatiei de membru pentru anul 2024
 6. Diverse

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii
asociati si fondatori. Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 14 mai 2024, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Bucuresti, 7 mai 2024
Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob