In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 10 martie 2021, la orele 16.00.
Din considerente care tin de respectarea conditiilor sanitare specifice starii de alerta, precum si de protejarea sanatatii membrilor asociatiei, Adunarea generala urmeaza a se desfasura in regim de teleconferinta, prin intermediul platformei Zoom.
Pentru a permite doar participarea membrilor asociati AURSF, toti membrii asociati interesati sunt rugati sa solicite linkul de participare pe email-ul sesizari@aursf.ro, pana cel mai tarziu cu o ora inainte de inceperea Adunarii generale.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:
• 1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al AURSF, precum si a situatiilor financiare pentru anul 2019
• 2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 2019 si descarcarii executiei bugetare pentru anul 2019
• 3. Diverse

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii asociati si fondatori.

Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 11 martie 2021, in acelasi mod si la aceeasi ora, link-ul de conectare pe platforma Zoom ramanand valabil.
Bucuresti, 2 martie 2021
Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob