Convocator AGA AURSF iunie 2022

In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 8 iunie 2022, la ora 16.00, la sediul sau din str. Dr. Nicolae Tomescu nr.11, ap.1, parter, sector 5, Bucuresti.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:

• 1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al AURSF, precum si a situatiilor financiare pentru anul 2021
• 2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 2021 si descarcarii executiei bugetare pentru anul 2021
• 3. Diverse

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii asociati si fondatori.

Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 9 iunie 2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Bucuresti, 1 iunie 2022
Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob