Zi: 12 aprilie 2016

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 20 aprilie 2016, la orele 13.00, in str. Dr. Nicolae Tomescu nr.ll, ap.l, sector 5, Bucuresti. Ordinea de zi propusa este urmatoarea: 1. Prezentarea si aprobarea raportului