CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 10 mai 2017, la orele 13.00, in str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 11, ap. 1, sector 5, Bucuresti.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al AURSF, precum si a situatiilor financiare pentru anul 2016
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 2016 si descarcarii executiei bugetare pentru anul 2016
3. Prezentarea si aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
4. Prezentarea si aprobarea obiectivelor generale, proiectelor si programelor asociatiei in anul 2017
5. Stabilirea nivelului cotizatiei de membru pentru anul 2017
6. Diverse

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii asociati si fondatori.
Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 17 mai 2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Bucuresti, 3 mai 2017
Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob