Convocator AGA decembrie 2021

In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, Consiliul Director al AURSF convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 2 decembrie 2021, la orele 09.30.

Din considerente care tin de respectarea conditiilor sanitare specifice starii de alerta, precum si de protejarea sanatatii membrilor asociatiei, Adunarea generala urmeaza a se desfasura in regim de teleconferinta, prin intermediul platformei Zoom.
Pentru a permite doar participarea membrilor asociati AURSF, toti membrii asociati interesati sunt rugati sa solicite linkul de participare pe email-ul sesizari@aursf.ro, pana cel mai tarziu cu o ora inainte de inceperea Adunarii generale.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:
• 1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al AURSF, precum si a situatiilor financiare pentru anul 2020
• 2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 2020 si descarcarii executiei bugetare pentru anul 2020
• 3. Diverse

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii asociati si fondatori.

Daca nu se indeplineste cvorumul, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 3 decembrie 2021, in acelasi mod si la aceeasi ora, link-ul de conectare pe platforma Zoom ramanand valabil.

Bucuresti, 25 noiembrie 2021
Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob