Convocator AGA AURSF noiembrie 2023

Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Dr. Nicolae Tomescu nr.11, ap.1, CIF 32262760, nr. Inregistrare 17182/302/2013

In conformitate cu art. 17 din Statutul AURSF, convoaca Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 8 noiembrie, ora 10, la Hotel Cismigiu, Bd. Elisabeta nr.38, et.1, sala Selari.

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:

  • 1. Prezentarea activitatii Asociatiei, principalele realizari din mandatul 2019-2023
  • 2. Alegerea Consiliului Director al Asociatiei pentru perioada 2023-2027
  • 3. Alegerea Comisiei de Cenzori a Asociatiei pentru perioada 2023-2027
  • 4. Diverse

In conformitate cu art. 17 alin.4 din Statutul AURSF, au drept de vot doar membrii care sunt inscrisi in Asociatie de cel putin 6 luni si au cotizatia achitata la zi.

In conformitate cu art. 21 din statutul AURSF, Adunarea Generala poate avea loc la prima convocare doar daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii asociati si fondatori.

In cazul probabil in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta, in conformitate cu art.21 din Statutul AURSF, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 9 noiembrie 2023, ora 10, la Hotel Cismigiu, Bd. Elisabeta nr. 38, et.1, Sala Selari.

In conformitate cu art.17 alin.5, participantii la Adunarea Generala pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse la sediul Asociatiei sau trimise prin e-mail la adresa sesizari@aursf.ro, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care are loc Adunarea Generala.

Bucuresti, 31 octombrie 2023
Presedinte Consiliu Director AURSF,
Alin-Eugen Iacob